Skip to content

Mažoretky 2018

Vzhledem k tomu, že rok mažoretky není kalendářním rokem, nýbrž rokem školním následující informace se týkají období od září 2017 do května 2018.

Těším se na všechna děvčata po prázdninách. Sledujte FB. Rovněž vyhlašuji prázdninovou soutěž o hodnotné ceny o nejkrásnější fotku s tématikou “Všude se dá trénovat s hůlkou”.

Mažoretky v Klenči pokračovaly v dobré práci i v letošním roce. Nyní máme dvě skupiny Minihvězdičky – již jako Hvězdičky a Dračice. Hvězdičky trénují pod vedením Elišky a Šárky Medřických, Dračice pod vedením Bětky Sedláčkové. Děvčata se scházejí v pondělí,  ve čtvrtek a v neděli na sále KD Kleneč. Hvězdičky vystupují v počtu 11 děvčat a Dračice v počtu 8 děvčat.

V letošním roce 2018 jsme se zúčastnily a umístily se na “bedně” na Dance Cupu v Děčíně.

Svými vystoupeními děvčata obohatily dětský Maškarní bál v  Klenči, Sportovní ples v Klenči, rozsvěcení stromečku v Klenči (zejména toto vystoupení velmi pobavilo), a rovněž Mikulášskou nadílku v Klenči.

Dračice vystupovaly na na Florbalovém plese v Roudnici nad Labem.

Moc děkuji děvčatům, maminkám, tatínkům a ostatním za trpělivost a pomoc. Za podporu děkuji obci Kleneč.

Pro příští rok počítáme s intenzivnějšími tréninky zejména Hvězdiček, holky se opravdu výrazně zlepšili, chtěla bych s nimi objíždět vice soutěží. Máme na září naplánované nové šaty ze Slovenska a pod.

Šárka M.